Kapansanan

template ng pahina ng larawan ng header 5 desktop template ng pahina ng larawan ng header 5 mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

asul at puting pabilog na icon na naglalarawan sa naa-access na icon figure: isang tao sa isang wheelchair

Noong 1988 ang Fair Housing Act ay binago upang isama ang kapansanan bilang isang protektadong klase. Ang kapansanan ay tinukoy bilang "isang pisikal o mental na kapansanan na lubos na naglilimita sa isa o higit pang mga pangunahing aktibidad sa buhay." Ang mga labag sa batas na patakaran at kasanayan, at mga pagkakamali sa disenyo at pagtatayo ay ang pinakakaraniwang problema sa patas na pabahay para sa mga taong may kapansanan. Sa ilalim ng Fair Housing Act, ang mga taong may kapansanan ay pinahihintulutan na humiling ng mga makatwirang kaluwagan (mga pagbabago sa mga tuntunin, patakaran, at pamamaraan) at makatwirang pagbabago (mga pisikal na pagbabago) upang payagan ang ganap na kasiyahan sa isang tirahan.

Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng diskriminasyon ang:

  • Ang pagtanggi na payagan o maningil ng "bayad sa alagang hayop" upang payagan ang isang hayop na serbisyo o isang emosyonal na hayop na sumusuporta sa ari-arian.
  • Nangangailangan ng dagdag na deposito para sa wheelchair o de-motor na scooter kung sakaling magdulot ng pinsala ang device sa unit.
  • Pagtanggi na payagan ang isang nangungupahan na palawakin ang kanilang umiiral na pintuan upang mapaunlakan ang kanilang wheelchair.
  • Ang pagtanggi na magbigay ng akomodasyon para sa isang nangungupahan upang sirain ang kanilang pag-upa nang walang parusa kung hindi na sila mabubuhay nang mag-isa.
  • Nangangailangan sa isang nangungupahan na magbayad ng dagdag para sa isang accessible na parking space

Nakaranas ng Diskriminasyon sa Pabahay?