Relihiyon

template ng pahina ng larawan ng header 5 desktop template ng pahina ng larawan ng header 5 mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

Asul at puting pabilog na icon na may iba't ibang simbolo ng relihiyon sa loob

Ang relihiyon ay isa sa unang apat na protektadong klase na sakop ng Fair Housing Act ng 1968. Ang mga tao sa lahat ng relihiyon ay protektado, kabilang ang mga taong walang relihiyon.

Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng diskriminasyon ang:

  • Pag-advertise at/o panghihikayat sa mga taong may iba't ibang relihiyon na mag-aplay para sa pabahay.
  • Pagpapakita ng mga simbolo ng relihiyon bilang isang tagapamahala ng ari-arian. Ang isang may-ari ng lupa na nagpapakita ng isang relihiyosong simbolo ay nagpapahiwatig na ang pabahay ay para sa mga miyembro ng isang partikular na relihiyon.
  • Pagtanggi sa mga nangungupahan ng pagkakataong magpakita ng mga simbolo ng relihiyon.
  • Paghiling o pagsasabi sa isang tao na tanggalin ang relihiyosong kasuotan tulad ng scarf, hijab, burka, keiffiyeh, kippah, o anumang iba pang damit o simbolo na nauugnay sa kanilang relihiyon.
  • Panliligalig o hindi kumilos kapag ang mga kapitbahay ay nanliligalig dahil sa relihiyon ng isang tao.
  • Pagpapangkat o pag-aatas sa mga may katulad na relihiyon na manirahan sa mga apartment sa isang partikular na lugar ng gusali.

Nakaranas ng Diskriminasyon sa Pabahay?