Mga tauhan

asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

PANGUNAHING PAMUMUNO

Tom Okuda Fitzpatrick headshot

Tom Okuda Fitzpatrick
Executive Director

Brenda Castaneda headshot

Brenda Castañeda
Deputy Director of Advocacy

Putok sa ulo ni Brenda Hicks

Brenda Hicks
Deputy Director of Counseling and Education

Putok sa ulo ni Mike Burnette

Mike Burnette
Direktor ng Komunikasyon

Laura Dobbs headshot

Laura Dobbs
Direktor ng Patakaran

Putok sa ulo ni Brenda Dorazio

Brenda Dorazio
Direktor ng Homeowner Services

Naka-headshot si Abigail George

Abigail George
Direktor ng Pagpapatupad at Pagsisiyasat

Naka-headshot si Andrew Haugh

Andrew Haugh
direktor ng Pananalapi

Michelle Jones Headshot

Michelle Jones
Direktor ng Katatagan ng Pabahay

Naka-headshot si Monica Mack

Monica Mack
Direktor ng Grants Administration

Bryan Moorefield Headshot

Bryan Moorefield
Direktor ng Pananaliksik

Naka-headshot si Elizabeth Wong

Elizabeth Wong
Direktor ng Pag-unlad

 
 

Thomas Okuda Fitzpatrick
Executive Director
tom sa HOMEofVA.org

Adbokasiya

Brenda Castañeda
Deputy Director of Advocacy
bcastaneda sa homeofva.org

Moriah Wilkins
Staff Attorney
mwilkins sa homeofva.org

Pagpapatupad at Pagsisiyasat

Abigail George
Direktor ng Pagpapatupad at Pagsisiyasat
ageorge sa homeofva.org

Jessica Mason
Analyst ng Fair Housing Program
fairhousing sa homeofva.org

Emily Newsom
Analyst ng Fair Housing Program
fairhousing sa homeofva.org

Demetrice Tyler-Holliday
Espesyalista sa Pamamahala ng Fair Housing
fairhousing sa homeofva.org

Kristen Valdez
Analyst ng Fair Housing Program
fairhousing sa homeofva.org

Pananaliksik at Patakaran

Laura Dobbs
Direktor ng Patakaran
ldobbs sa HOMEofVA.org

Bryan Moorefield
Direktor ng Pananaliksik
bmoorefield sa HOMEofVA.org

Pagpapayo at Edukasyon

Brenda Hicks
Deputy Director of Counseling and Education
bhicks sa homeofva.org

Pagpapayo at Edukasyon sa Pabahay

Brenda Dorazio
Direktor ng Homeowner Services
bdorazio sa homeofva.org

Sandy Allen
Espesyalista sa Pabahay – Pagmamay-ari ng Bahay
sallen sa HOMEofVA.org

Briggitte Cordes
Espesyalista sa Pabahay – Mobility
bcordes sa homeofva.org

Jackie Fostek
Homeownership Finance Coordinator / Payroll
jfostek sa homeofva.org

Teneika Jones
Espesyalista sa Pabahay – Mobility
tjones sa HOMEofVA.org

Mia Morgan
Senior Housing Specialist – Homeownership
mmorgan sa homeofva.org

Sophie Schectman
Espesyalista sa Pabahay – Pagmamay-ari ng Bahay
sschectman sa homeofva.org

Cindy Walton
Espesyalista sa Administrative Operations
cwalton sa homeofva.org

Jason Weidel
Espesyalista sa Pabahay – Pagmamay-ari ng Bahay
jweidel sa homeofva.org

Sha'ri Williams
Senior Housing Specialist – Pag-iwas sa Foreclosure
swilliams sa homeofva.org

Suporta

Administrative Support

Monica Mack
Direktor ng Grants Administration
mmack sa homeofva.org

Anita Pouncy Young
Administrative Operations Manager
ayoung sa homeofva.org

Jacquelin Clark
Part-Time Administrative Support Specialist
jclark sa homeofva.org

Tish Johnson
Executive Assistant
tjohnson sa homeofva.org

Komunikasyon at Outreach

Mike Burnette
Direktor ng Komunikasyon
mburnette sa homeofva.org

Kelly Barnum
Espesyalista sa Komunikasyon at Outreach
kbarnum sa HOMEofVA.org

Regina Chaney
Senior Community Engagement Specialist
rchaney sa homeofva.org

Jeff Conley
IT Analyst
jconley sa homeofva.org

Pag-unlad

Elizabeth Wong
Direktor ng Pag-unlad
ewong sa homeofva.org

Lance Warren
Story at Grant Writer
lwarren sa homeofva.org

Pananalapi

Andrew Haugh
direktor ng Pananalapi
ahaugh sa homeofva.org

Jasmine Patron
Staff Accountant
jpatron sa homeofva.org