Makipag-ugnayan sa amin

desktop ng pahina ng contact ng imahe ng bayani pahina ng contact ng imahe ng bayani mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

Mula sa pagkakapantay-pantay sa mga pagkakataon sa pabahay hanggang sa mga tool upang matulungan ang mga unang bumibili ng bahay, maaari kaming tumulong.
Kung nakatira ka sa labas ng Virginia , makipag-ugnayan sa isang kalahok na ahensya ng pagpapayo ng HUD sa iyong lugar o isang makatarungang ahensya ng pabahay sa iyong estado.

Ang aming mga opisina ay kasalukuyang hindi bukas sa publiko, hindi kami tumatanggap ng walk-in.
Gayunpaman, maaari kaming makatanggap ng mga dokumento at pakete sa harap ng pintuan sa oras ng negosyo.

Mga Oportunidad sa Pabahay na Ginawang Kapantay ng Virginia


626 East Broad Street, Suite 400
Richmond, VA 23219

Telepono: 804-354-0641
Fax: 804-354-0690
VA Relay: 711
Email: help@HOMEofVA.org

Office Hours:
Monday–Thursday: 9AM–5PM
Friday: 9AM–12PM
Saturday–Sunday: CLOSED