larawan ng header ng desktop homepage larawan ng header ng mobile homepage
Pantay na logo ang Mga Oportunidad sa Pabahay

Mga Oportunidad sa Pabahay na Ginawang Kapantay ng Virginia

Pagtitiyak ng Pantay na Pag-access sa Pabahay Para sa Lahat ng Tao.

Ang aming misyon ay tiyakin ang pantay na pag-access sa pabahay para sa lahat ng tao.

Ang laban para sa patas na pabahay ay nagsimula ilang dekada na ang nakalipas, ngunit hindi pa ito tapos. Maraming indibidwal pa rin ang nahaharap sa diskriminasyon sa pabahay. Nagtatrabaho kami upang harapin ang sistematikong paghahati-hati ng mga kasanayan sa pabahay sa pamamagitan ng patas na pagpapatupad ng pabahay at pagsasaliksik, adbokasiya, at gawain sa patakaran sa buong estado. Tinutulungan din namin ang mga first-time na bumibili ng bahay at ang mga nasa ilalim ng banta ng foreclosure. Kapag ang hindi pantay na pag-access sa pabahay at kredito ay nag-aambag ng karamihan sa aming lumalagong agwat sa kayamanan, ang aming multi-faceted na diskarte ay isang malakas na katalista patungo sa pagpapasulong ng patas na pabahay.

Sa tulong mo, makakagawa kami ng hinaharap kung saan ang lahat ay may access sa patas na pabahay at pagkakataon.