adbokasiya

template ng pahina ng larawan ng header 5 desktop template ng pahina ng larawan ng header 5 mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

Bakit Kami Nagsusulong

Ang pabahay ay ang pundasyon para sa pagkakataon, ngunit sa buong kasaysayan ng patakaran sa pabahay ng Estados Unidos ay ginamit upang ipagpatuloy ang sistematikong rasismo at paghihiwalay. Mula sa mga pederal na batas na nagpapahintulot sa redlining sa buong mga lungsod sa Amerika hanggang sa mga lokal na patakaran na nag-legalize ng mga paghihigpit na tipan, ang patakaran ay may pangmatagalang epekto sa ating lipunan. Bilang isang organisasyong nakatuon sa pagtiyak ng pantay na pag-access sa pabahay para sa lahat, naniniwala kami na ang pampublikong patakaran ay mahalaga sa paglaban sa hindi pagkakapantay-pantay ng pabahay at pagbuwag sa mahabang kasaysayan ng diskriminasyon sa pabahay na nakakaapekto pa rin sa amin ngayon.

Bawat taon, ang aming pangunahing priyoridad ay palaging protektahan ang Fair Housing Law

Ang Virginia Fair Housing Law , na kasalukuyang nagbabawal sa diskriminasyon sa pabahay batay sa lahi, kulay, relihiyon, bansang pinagmulan, kasarian, katandaan, katayuan sa pamilya, pinagmumulan ng mga pondo, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan ng kasarian, katayuang militar, at kapansanan, ay nakasalalay sa ubod ng ang aming misyon at bawat taon ay nagtataguyod kami na panatilihin at palawakin ang mga proteksyong ito.


 
 

Iparinig ang Iyong Boses

COVID-19 at Pabahay

Noong unang bahagi ng 2020, pinalaki ng krisis sa kalusugan ang malalim na hindi pagkakapantay-pantay na umiiral hindi lamang sa industriya ng pabahay kundi pati na rin sa ating mga institusyong panlipunan at pang-ekonomiya. Ang aming blog ay lumikha ng isang puwang para sa maalalahaning pag-uusap sa maraming isyu na ikinagalit ng pandemya.