Ang Aming Misyon

Ang aming Mission header image desktop Ang aming Mission header image mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

Ang aming misyon ay tiyakin ang pantay na pag-access sa pabahay para sa lahat ng tao.

Housing Opportunities Made Equal of Virginia, Inc. (HOME) ay isang 501(c)3 na non-profit na korporasyon na inorganisa sa ilalim ng mga batas ng Commonwealth of Virginia at isang ahensya ng pagpapayo sa pabahay na inaprubahan ng HUD. Ang HOME ay ipinanganak dahil sa pangangailangang ipatupad ang Fair Housing Act. Hangga't ang mga kasanayan sa diskriminasyon ay pumipigil sa pag-access sa pabahay, narito kami upang protektahan ang mga karapatan ng lahat ng Virginians. Tinutugunan namin ang sistematikong paghahati-hati ng mga gawi sa pabahay sa pamamagitan ng patas na pagpapatupad ng pabahay, pananaliksik, pagtataguyod, at gawaing patakaran sa buong estado. Tinutulungan din namin ang mga first-time na bumibili ng bahay at ang mga nasa ilalim ng banta ng foreclosure. Kapag ang hindi pantay na pag-access sa pabahay at kredito ay nag-aambag ng karamihan sa aming lumalagong agwat sa kayamanan, ang aming multi-faceted na diskarte ay isang malakas na katalista patungo sa pagpapasulong ng patas na pabahay.

Ang aming layunin ay tugunan ang mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay na nauugnay sa pabahay na nagpapanatili ng paghihiwalay, konsentrasyon ng kahirapan, at hindi pagkakapantay-pantay ng yaman.

Upang magawa ito, itinuon namin ang aming mga pagsisikap sa tatlong pangunahing lugar.

Fair Housing Enforcement

Ang bawat tao'y may karapatang pumili kung saan maninirahan nang walang diskriminasyon. Ang HOME ay nag-iimbestiga sa mga pagkakataon ng diskriminasyon sa industriya ng pabahay, nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng patas na mga reklamo sa pabahay o hukuman, at binibigyang kapangyarihan ang mga indibidwal na isulong ang kanilang mga karapatan.Pagpapayo at Edukasyon sa Pabahay

Ang pagmamay-ari ng bahay ay matagal nang naging paraan sa pagkamit ng seguridad sa pananalapi at pagbuo ng kayamanan sa Amerika. Taun-taon tinutulungan namin ang daan-daang mga kliyente na samantalahin ang mga bagong pagkakataon sa pabahay at binibigyan sila ng kaalaman upang maging at manatiling matagumpay na mga may-ari ng bahay. Bilang karagdagan, tinutulungan din namin ang mga may hawak ng Housing Choice Voucher na lumipat sa mga lugar ng pagkakataon.Patakaran at Pananaliksik sa Pabahay

Sa pamamagitan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga mambabatas, maaapektuhan natin ang patakaran sa buong estado upang magdulot ng makabuluhan at progresibong pagbabago sa pabahay. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga nakaraang uso sa pabahay at pagsusuri sa epekto sa ekonomiya ng paghihiwalay at diskriminasyon, nagkakaroon tayo ng mas mahusay na pag-unawa sa kung paano nagkaroon ng mga kasalukuyang isyu at kung paano natin masisimulang ayusin ang mga ito.


Kung sa tingin mo ay may nagsasamantala sa iyo o nagdidiskrimina laban sa iyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.