Kulay

template ng pahina ng larawan ng header 5 desktop template ng pahina ng larawan ng header 5 mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

Isang pabilog na icon na may dalawang kamay, isang asul at isang berde, na ipinapakita sa loob

Ang kulay ay isa sa unang apat na protektadong klase na sakop ng Fair Housing Act of 1968. Mayroong overlap sa pagitan ng kulay, lahi, at bansang pinagmulan, ngunit sa pangkalahatan ang klase na ito ay tumutukoy sa nakikitang kulay ng balat ng isang tao. Ang diskriminasyon batay sa kulay ng balat ng isang tao ay maaaring mangyari sa pagitan ng mga taong kapareho ng lahi, gayundin sa pagitan ng mga taong may iba't ibang lahi o etnisidad. Ang ilang mga halimbawa ay kinabibilangan ng:

  • Ang pagtanggi na magrenta o magbenta sa isang tao batay sa kulay ng kanilang balat.
  • Ang pagtanggi na makipag-ayos para sa pabahay o paggawa ng pabahay kung hindi man ay hindi magagamit.
  • Providing different terms, rates, rules, conditions or fees based on skin color.
  • Pagpapataw ng iba o mas mataas na mga rate o bayad sa mga taong may iba't ibang kulay ng balat.
  • Steering or encouraging people of a certain skin color to live in a certain area.

Nakaranas ng Diskriminasyon sa Pabahay?