Pambansang lahi

template ng pahina ng larawan ng header 5 desktop template ng pahina ng larawan ng header 5 mobile
asul na berdeng swoosh graphic na desktop asul na berdeng swoosh graphic na mobile

asul at berdeng pabilog na icon ng lupa

Ang bansang pinagmulan ay isa sa unang apat na protektadong klase na sakop ng Fair Housing Act ng 1968 at pinoprotektahan sa isang pederal na antas.

Ang ibig sabihin ng pambansang pinagmulan ay kung saan ka nanggaling o pinaghihinalaang nagmula. Kabilang dito ang ninuno, etnisidad, lugar ng kapanganakan, kultura, at wika. Anuman ang katayuan sa pagkamamamayan, walang sinuman ang maaaring tanggihan ang kanilang makatarungang mga karapatan sa pabahay dahil sila o ang kanilang mga miyembro ng pamilya ay mula sa ibang bansa, nagsasalita sila ng ibang wika, o may mga kaugalian o mga punto na nag-uugnay sa kanila sa ibang bansang pinagmulan. Ang mga refugee, imigrante, at yaong kasalukuyang nakakakuha ng pagkamamamayan ay protektado lahat ng mga batas sa patas na pabahay.

Examples of discrimination may include:

 • Nangangailangan sa mga aplikante na magsalita ng Ingles.
 • Pagpipiloto o paglilimita sa mga nangungupahan ng parehong nasyonalidad sa isang lugar ng property, tulad ng pagpapahintulot lamang sa mga taong Hispanic na magrenta ng mga unit sa likod o hindi nakikitang bahagi ng property.
 • Nangangailangan lamang sa mga tao mula sa ibang mga bansa na magpakita ng mga karagdagang anyo ng pagkakakilanlan o dokumentasyon upang mag-aplay para sa pabahay.
 • Nangangailangan ng co-signer dahil sa immigration o refugee status.
 • Pag-advertise sa mga kagustuhan ng nangungupahan batay sa wika o etnisidad.
 • Ang pagtanggi na payagan ang isang tao na makipag-usap sa isang interpreter o pagtanggi na umupa sa isang taong nangangailangan ng interpreter.
 • Sabihin sa isang tao na hindi sila pinapayagang magluto ng mga kultural na pagkain dahil ang amoy.
 • Pagsisinungaling tungkol sa pagkakaroon ng pabahay pagkatapos marinig ang impit ng isang tao.
 • Naka-target na panliligalig tulad ng:
  • Paggawa ng mga nakakasakit o mapanlait na pahayag tungkol sa kultura ng isang tao.
  • Gumagamit ng mga panlilibak na lahi o etniko.
  • Nagbabanta na iulat ang mga pamilya sa pulisya o mga awtoridad sa imigrasyon.
  • Ang paninira sa tahanan ng isang pamilya na may mga banta at paninira.
  • Nabigong kumilos ang may-ari o pamamahala sa loob ng kanilang kapangyarihan upang ihinto ang panliligalig ng isang empleyado, ahente, o ibang nangungupahan.

Download the National Origin Flyer: English PDF | Spanish PDF | Korean PDF

 

Logo ng pantay na pagkakataon sa pabahay

The work that provided the basis for this event was supported by funding under a grant with the U.S. Department of Housing and Urban Development. The substance and findings of the work are dedicated to the public. The author and publisher are solely responsible for the accuracy of the statements and interpretations contained in this publication. Such interpretations do not necessarily reflect the views of the Federal Government.

Nakaranas ng Diskriminasyon sa Pabahay?