Residential Segregation sa Richmond Metro Area
Mapa ng Richmond, VA na nagpapakita ng mga lugar kung saan ang mga residente ay alinman sa hindi katimbang puti o hindi katimbang African-American.
Porsiyento ng Disproporsyonalidad

 Hindi katimbang na Puti: 75%
 Hindi katimbang na Puti: 50-75%
 Hindi katimbang na Puti: 25-50%
 Hindi Malubhang Di-katimbang
 Hindi pantay na Itim: 25-50%
 Hindi pantay na Itim: 50-75%
 Hindi pantay na Itim: 75%
 Nawawalang impormasyon: 75%

Noong 2019, ang Richmond City Metro Area (kabilang ang Richmond City, Chesterfield, at Henrico Counties) ay may kabuuang populasyon na 914,056 residente. Humigit-kumulang 32% ang nakilala bilang Black o African American (kabilang sa bilang na ito ang parehong Hispanic at Non-Hispanic na etnisidad ngunit hindi kasama ang mga marami sa lahi). 53% na kinilala bilang White Non-Hispanic (hindi rin kasama sa numerong ito ang maramihang lahi). Upang maipakita ang antas ng segregasyon ng tirahan, ang porsyento ng mga residenteng Puti at Itim sa bawat census tract ay kinakalkula at inihambing sa komposisyon ng lahi ng buong lugar ng metro. Ipinapakita ng Disproportionality Percentages ang antas ng pagkakaiba ng bawat census tract sa lugar ng metro. Halimbawa, ang isang tract na “50% na di-proporsyonal na Puti” ay may 50% na mas maraming residenteng Puti kaysa sa kung ang tract ay tumugma sa ratio ng mga residenteng Puti sa Itim sa metro area.

Ang residential segregation ay hindi resulta ng African-American self-segregation, sa katunayan, ang data ay nagpapahiwatig na ang mga Black home-seekers ay mas gustong manirahan sa magkakaibang mga kapitbahayan ngunit pinipigilan sila ng mga hadlang na gawin ito. Nabuo ang segregasyon ng tirahan sa pamamagitan ng tahasang mga patakarang pampubliko at pribadong gawi na nagdidiskrimina sa lahi. Kabilang dito ang mga tahasang ordinansa ng lungsod na nangangailangan ng paghihiwalay, ang legal na pagpapahintulot ng diskriminasyon, pagkilala ng gobyerno sa mga tipan na pinaghihigpitan ayon sa lahi, mga lugar ng pampublikong pabahay na pinaghihiwalay ng lahi na matatagpuan sa mga kapitbahayan na may kaukulang mga demograpiko ng lahi, at redlining ng pederal na pamahalaan na naging batayan para sa mga kaugalian sa pagpapautang at insurance sa diskriminasyon. ng gobyerno at pribadong ahensya. Kasama nito ang paglaban ng mga puting residente sa pagsasama, blockbusting, pananakot, at tahasang karahasan sa mga Black na kapitbahay, ang lumikha ng pundasyon para sa mga komunidad na pinaghihiwalay ng lahi na nakikita pa rin natin ngayon.

Ang paghihiwalay sa pabahay ay lubhang nakakapinsala dahil kung saan nakatira ang isang tao ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng kanilang buhay, at kung ang pagpili ng pabahay ay limitado batay sa lugar, kung gayon ang kanilang mga pagkakataon para sa paaralan, trabaho, pangangalagang pangkalusugan, pangangalaga sa bata, at transportasyon ay limitado lahat sa kung ano ang magagamit doon. lugar. At ang nakikita natin ay ang mga socioeconomic na pagkakataon ay may posibilidad na puro sa karamihan ng mga puting kapitbahayan.

Mahalagang tandaan na ang mga pagkakaibang ito ay HINDI sanhi ng lahi. HINDI mas masahol pa ang mga kapitbahayan na karamihan sa mga Itim DAHIL karamihan sa mga ito ay Itim, sa halip, marami sa mga pinakamahalagang serbisyo, amenity, at pagkakataon sa ating lipunan ay nakabase sa lugar. Binibigyang-daan ng residential segregation ang place-based na paglalaan ng mga mapagkukunan na imapa ang inhustisya ng lahi sa mga heograpiya ng kapitbahayan habang pinapalaki ang mga inhustisya na iyon sa pamamagitan ng paghihiwalay. Ang tinatawag ni Dr. Andre Perry at ng mga kasama nito na "Place-Based Discrimination" sa isang kamakailang ulat tungkol sa Richmond ng Brookings Institute.

Bumalik sa Blog